Contact Us
Add:No.9-3 Xi Diaoqiao Li,Yushi Office,Xishi District,Yingkou City,Liaoning Province, China
P.C.:115004
Tel: 0086 417 4835122
Fax: 0086 417 4835722
Email:ykhpress@163.com
           annie201202@hotmail.com
Website:www.ykhypress.com/en